Dilimizin Zenginlikleri Projesi

Dilimizin Zenginlikleri Projesi

AMAÇ:  "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" okullarda yapılacak olan söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır.

14.02.2024 285

 

14-02-2024Dilimizin Zenginlikleri Projesi 

Dilimizin Zenginlikleri Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bir projedir. Bu projenin amacı, öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini sağlamaktır.

Proje, 2023 yılında başlatılmış ve tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarını kapsamaktadır. Proje kapsamında, okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin aşağıdaki kazanımlar elde etmesi hedeflenmektedir.

Proje, öğrencilerin dil bilincini geliştirmeye ve Türkçeyi daha iyi kullanmalarına katkı sağlaması bakımından önemli bir projedir.

 

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Uygulama Kılavuzu    

 

EK3 Ortaöğretim Kademesi Eylem Planı