23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder."                        M. K. Atatürk

22.04.2021 6368

23 Nisan 1920'de Türkiye milli tarihinin başlangıcını simgeleyen TBMM açılmış, böylece M.K. Atatürk'ün her zaman idealinde bulunan ve Türk milletine yakışabilecek tek yönetim biçimi olan ulusal egemenlik kabul edilmiştir. Bu hususta Türkiye devleti ,benliğini ve özgürlü­ğünü gölgeleyen karanlıktan  kurtulmuş, cumhuriyetle yönetilen  her bir günle beraber  demokrasi  ışığı daha da  güçlenmiş, kudretli bir ateşe dönüşmüştür.

Şüphesiz, milli gücün varlığını öngören ve gün yüzüne çıkmasına öncülük eden, aydınlık bir geleceğin ancak ve ancak milli egemenlik ilkesiyle sağlanacağından emin olan M.K. Atatürk, sadece bir asker, devlet adamı ve öğretmen olarak kalmamış; milletimizin kılavuzu, inancı ve umudu olmuştur.

Ebedi Kahramanımızın Türkiye ve Türk milletine olan sonsuz inancının ana damarlarından biri de Türk gençliğine olan sevgisi ve saygısıdır.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." M. K. Atatürk

23 Nisan 1929'da Mustafa Kemal Atatürk, bu günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiş­tir. Çocuklara ve gençlere olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ulu Önder Atatürk'e göre bir devletin yarını,bugünün gençlerine bağlıdır.

Bu şanlı armağan karşısında biz, Türk gençliği olarak M.K. Atatürk'ün aydınlattığı yolda, idealle­rini hayata geçirebilmek amacıyla tek bir gün değil, her gün, gece gündüz, dinlenmek nedir bilmeksizin ilerlemeliyiz. Şüphesiz bilim ve sanat tohumlarıyla bu ülkeyi yeşillendire­cek, özgür fikirler ve özgün hedefler peşinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkara­cak olmak, Atatürk'ün biz gençlere vermiş olduğu en şanlı görev ve sorumluluktur.

 

Ecenur Atalay

10A 5641

 

23 Nisan hepimizin çocukluğunda özel yeri olan bir bayram. Peki, bu bayram hakkında ne biliyoruz? Kutlamalar nasıl günümüzdeki halini aldı?

İstanbul işgal edilmiş ve Mebuslar Meclisi dağıtılmıştı.  Mebus ve aydınların tutuklanması Osmanlı İmparatorluğunun artık dayanamadığının kesin gösteresi haline gelmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının mücadelesini duyanlar Ankara'ya doğru yola çıkmaya başlamıştı.

Mustafa Kemal 17 Mart 1920 tarihinde Ordu komutanlarına genelge göndererek vatanın savunması için Ankara'da toplanılmasının elzem olduğunu bildirdi. 19 Mart'taki genelgesinde ise; yeni seçilecek olanlarla birlikte, İstanbul'dan kurtulmayı başaran tüm mebusları Ankara'ya davet etti. Mebusların bir kısmının Ankara'ya ulaşmasından sonra 23 Nisan 1920'de ilk Meclis toplantısı yapıldı. Açılış konuşmasını en yaşlı mebus olan Şerif Bey yaptı. Konuşmasındaki ifadeleri ile meclis Büyük Millet Meclisi adını aldı. 1. Dünya Savaşı devam ediyordu ve yapılması gereken daha birçok şey vardı.

Bayram olma sürecine bakılırsa 23 Nisan ilk kez 1921'de çıkarılan '23 Nisan'ın milli bayram addine dair kanun' ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bayramı olmuştur.  O dönemde Osmanlı saltanatı hala hüküm sürdüğü için bayram ne çocuklara ne de milli egemenliğe atfedilmişti.

1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile beraber 1 Kasım 'Millî Hakimiyet Bayramı' olarak kabul edilecektir. Milli Hakimiyet Bayramı ilan edilmesindeki en önemli sebep ise artık devlet yönetiminde halkın seçtiği kimsemlerin aktif olarak rol oynayacak olmasıdır. 1 Kasım, "Hakimiyet-i Milliye Bayramı" olmasına rağmen bu tarihten sonra Meclisin açılış tarihi olan 23 Nisan, Millî Hakimiyet Bayramı olarak kutlanılmaya başlamıştır. Zamanla anlam ve önemini yitiren 1 Kasım artık bayram olarak kutlanılmamaktadır. Zaten 1935'te  yapılan bayram ve tatil günleriyle ilgili kanun değişikliğinde '23 Nisan Millî bayramı' ismi kalkmış ve yerine 'Millî hakimiyet Bayramı' denmeye başlanmıştır.

Çocukların bu bayrama dahil olması ise gayri resmi yollar ile gerçekleşmiştir.  Zamanın Çocuk Esirgeme Kurumu olan Himaye-i Etfal Cemiyeti 23 Nisan 1927 tarihinde bu günü 'Çocuk Bayramı ' olarak ilan edilmiştir. Aslında 23 Nisan 'Çocuk Bayramı' ilan edilmeden önce de çeşitli etkinlikler ile bağış toplanarak Himaye-i Etfal Cemiyeti bünyesindeki çocuklara yardım edilmiştir. 1927 gününde Ulu Önder Mustafa Kemalin önderliğinde gerçekleşen kutlamalar bu tarihten sonra Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramının birlikte kutlanmasına vesile olmuştur.

Çocuk sevgisi ile bilinen Mustafa Kemal bundan sonra bu özel günü tüm çocuklara armağan etmiştir.

Ülkemizde her yıl yapılan kutlamalar ilk kez TRT desteği ile uluslar arası boyut kazanmıştır.  Başka ülkelerden gelen çocukların 1979 yılında ülkemizde konuk edilmesinden bu yana TRT Çocuk Festivali kutlamaların vazgeçilmezi haline gelmiştir. 1979 yılında sadece  SSCB, Irak, İtalya, Romanya ve Bulgaristan'ın katıldığı şenlik, günümüzde yaklaşık 50 ülkeden gelen dünya çocuklarının katılımıyla düzenlenmektedir.

Bayramın son halini alışı ise 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyinin bayramlar ve tatiller ile alakalı yaptığı çalışma ile o zamana kadar kanunen adı konmamış olan  bayram  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını almıştır.

Dileriz ki sadece 23 Nisanda değil her gün çocuklar barış ve mutluluk ile yaşar. Herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Yazan: Adalet Nur ÖZAKSAKAL

Sınıfı ve okul numarası:  10-A  12

Bu yazıdaki bilgiler Yrd. Doç.  Dr. Veysi Akın'ın 1997'de yayımlanan  makalesinden alınmıştır.

22-04-202122-04-2021

22-04-2021
22-04-2021