Ankara Atatürk Lisesi Rehberlik Servisi

Ankara Atatürk Lisesi Rehberlik Servisi

OKULUMUZ REHBER  ÖĞRETMENLERİ  VE  SORUMLU  OLDUĞU  SINIFLAR.


Bahanur Yüksel AKPINAR : 9. Sınıflar + 10/F-G-H-J-K (Dahili Tel: 150)

Selin Doğan ÖZCAN: Hazırlıklar + 10/A-B-C-D-E (Dahili Tel: 130)

Uğur ÜNAL: 11. Sınıflar (Dahili Tel: 122)

Erdinç AVCI: 12. Sınıflar (Dahili Tel: 119)

Sabriye Çağlar BAKIRTAŞ : 11. Sınıflar (Dahili Tel: 112)

28.10.2019 24648

 ANKARA ATATÜRK LİSESİ REHBERLİK  SERVİSİNİN GENEL AMACI

Ankara Atatürk  Lisesinde  yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmak, kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ve ilgi alanları dikkate alınarak, gelecekte evrensel değerlere sahip, güçlü, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Gelişimsel rehberliği ilke edinen rehberlik servisimiz, her landa önleyici, destekleyici, süreç yönelimli psikolojik danışmanlık hizmetlerini benimser. Her gencin çok yönlü bireyler olarak yetiştirilmesini ilke edinen ve bu ilke doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

 28-10-2019

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR?

En geniş anlamında rehberlik; bir insanın başka bir insana ya da gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yolları bulabilmeleri için yapılan yardımdır.

1- Rehberlik bir süreçtir: Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir.

2- Rehberlik bireye yardım etme işidir: Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır.

3- Rehberlik yardımı bireye dönüktür: Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği birey, öğrencidir.

4- Rehberlik bilimsel bir hizmettir: "Rehberlik çalışmaları bilimseldir."

5- Rehberliğin temeli, bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardım etmektir: Bireyin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alarak kendine en uygun seçimler yapabilmesi, kendi kapasitesini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi gibi psikolojik danışma ve rehberlik yardımının temelini oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin konulardır.

 

REHBERLİĞİN İLKELERİ

1- Rehberlikte bireye ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.

 2- Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasını oluşturur

3- Etkili bir rehberlik hizmeti bireysel farkları dikkate alan eğitim sisteminde gerçekleşebilir. 4- Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.

5- Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmaktır.

 6- Rehberlikte süreklilik esastır.

7- Rehberlik hizmetleri bireye ve onun geleceğine yöneliktir.

 8- Bireyin zayıf yönlerinden çok güçlü yönleri üzerinde durur.

9- Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.

10- Rehberlik hizmetleri okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliği ile gerçekleşir.

11- Rehberlik tekniklerini uygulamak bir uzmanlık işidir. Rehberlik; planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.

12- Tek tip bir rehberlik programı yoktur. Rehberlik programı, öğrencilerin gereksinimlerini ve olanaklarını göz önüne alınarak hazırlanır.

 28-10-2019

PSİKOLOJİK DANIŞMAYA İHTİYACIM OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAĞIM?

•Yaşamım nereye doğru gidiyor diye endişeleniyorsanız,

•Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,

•Nasıl ders çalışacağınızı bilemiyorsanız,

•Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız,

•Ödevlerinizi yapıp, derslerinize çalıştığınız halde, başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız, •Kendinize özgü mesleki bir alan seçmek ve hedeflerinizi belirlemek istiyorsanız, •Hayatınızda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız,

•İnsanlarla daha etkili iletişim kurmak ve duygularınızı etkili şekilde ifade etmek istiyorsanız, •Çoğu zaman moraliniz bozuk ise ve kendinizi üzgün hissediyorsanız,

•Bugünlerde aşırı derecede stresli ve kaygılıyım diyorsanız,

•Bulunduğunuz ortama hala uyum sağlayamadığınızı düşünüyorsanız,

 

Bu ve buna benzer duygu ve düşünceler içinde iseniz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'ne gelerek Psikolojik Danışman ile görüşmeniz sizin için yararlı olacaktır.

 

OKULUMUZ REHBER  ÖĞRETMENLERİ  VE  SORUMLU  OLDUĞU  SINIFLAR.


Bahanur Yüksel AKPINAR : 9. Sınıflar + 10/F-G-H-J-K (Dahili Tel: 150)

Selin Doğan ÖZCAN: Hazırlıklar + 10/A-B-C-D-E (Dahili Tel: 130)

Uğur ÜNAL: 11. Sınıflar (Dahili Tel: 122)

Erdinç AVCI: 12. Sınıflar (Dahili Tel: 119)