Nice Sempozyumlara..

Nice Sempozyumlara..

Öğrencilerimizin kendilerini ifade etme yetilerini geliştirmek, kalabalık karşısında konuşma ve heyecenı ile başetme kabiliyetlerini perçinlemek, okulumuzdan mezun olmuş veya okulumuzda öğretmenlik yapmış meşhur şairleri tanımalarına vesile olmak  maksadına yönelik olarak okulumuz konferans salonunda 7/8 Aralık 2017 tarihlerinde dört oturum halinde Taş Mektep’in Yolcuları 2017 Şairler Sempozyumu düzenlendi.. 

09.12.2017 1398

TAŞ  MEKTEP’İN YOLCULARI 2017 ŞAİRLER SEMPOZYUMU

.. 

Ankara’nın en eski ülkemizin en etkili liseleri arasında sayılan Ankara Atatürk Lisesi’nde ( Halk arasında Taş Mektep olarak anılan lise) edebiyatımızda mümtaz bir yer edinmiş şairler sempozyumla anıldı. Sempozyum açılış konuşmasında Okul Müdürü Bayram Akyüz, bugün kendilerinden önceki meşhur şairlerimize  sempozyum düzenleyen öğrencilerimizin edebiyat dünyasında elde edecekleri muvaffakıyetle yarın da kendilerinden sonraki neslin sempozyumuna konu olacaklarına olan inancım tamdır, dedi. Sempozyum açılış konuşmasını yapan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dursun Ali Tokel, hayat ve edebiyat konusunda derin yaşamından damıttığı esprili konuşması öğrenciler tarafından çok beğenildi. Toker, konuşmasında nasıl ve niçin okumalıyız sorularına kendi adesesinden cevaplar verdi.

 

Sempozyumun birinci oturumunda Garip şiirinin en usta şairi ve okulumuz mezunu Orhan Veli Kanık misafir edildi. Garip şiirinin genel özellikleri ve nasıl ortaya çıktığı bilgisinin yanında Orhan Veli’nin Taş Mektep yılları öğrenciliğine dair de detaylar verildi. Sempozyumu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şaban Sağlık Hoca yönetti. Hoca’nı  Garip şiirine dair verdiği malumatlarla başlayan oturum öğrencilerimiz,İdil Erduran, Ceren Camcı, Burçak Turgay, Ayşe Nur Yücesoy ‘un bildirimleri ile devam etti.

Sempozyumun ikinci oturumu olan Melih Cevdet Anday oturumunu İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniveristesi Eski Türk Edebiyatı öğretim üyelerinde Doç. Dr. Dursun Ali Tokel başkanlık etti. “Rahatı Kaçan Ağaç” gibi ölümsüz bir şiiri ortaya çıkaran ve okulumuzda öğrenciliği esnasında Orhan Veli ile de yakın arkadaş olan şairin öğrencilik yıllarına dair detaylara da yer verildi.  Öğrencilerimizin İnci Çetin,  Nur Ceren  Aydınoğlu,Zeynep Doğan, Ahmet Eren Tatar da bildirim sundular. Şairin meşhur şiirlerinin yanı sıra “Elleri Bağlı Odyseus”gibi  eserleri üzerine de malumatlı bilgi sunulmuştur.

Sempozyumun üçüncü oturumunun konusu hece vezninin ölümsüz şairi Ahmet Muhip Dıranas seçilmiştir. Bir Taş Mektepli olmanın yanında Serenat, Olvido, Fahriya Abla ginbi edebiyatımızda bilinirliği çok yüksek başarılı hece vezni örnekleri olan şiirlerin de şairidir. Oturumu Giresun Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Öğretim Üyelerinden Fikret Uslucan yönetmiştir.  Öğrencilerimizden Meryem Nur Betül Can, Sefa Evliyaoğlu, Hatice İpek Serin de bildiri sundular.

Sempozyumun son oturumu edebiyatımızın rüya şairi, rüyayı şiire taşıyan şair çok yönlü edip, okulumuzu 1927’li yıllar Edebiyat Öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar’a hasredilmiştir.  Mana yüklü anlam derinliği olan şiirlerin şairidir tanpınar. O ayrı zamanda iyi bir deneme yazarı ve romancıdır. Zaman kavramı üzerine kurguladığı şiirleri ve romanları herkesin malumudur. Oturumu Eskişehir Osmangazi Üniveristesi Yeni Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin yönetti.  Öğrencilerimizden Başak Cöhçe, Başak Kaya, Doğanay Tayyar, hande Öztekin’in de bildiri sundukları sempozyumun bu ayağında usta şairin yaşamı, Anadolu’daki yaşamına dair hatıratları ve okulumuz öğretmeni olarak hatıratları anlatılmıştır.

İki gün süren sempozyumda Taş Mektep koridorlarını aşındırmış, edebiyatımızda ölümsüz bir yer edinmiş şairleri anmak onlara yapılmış en büyük vefa olmuştur. Sempozyumumuza katılan kıymetli akademisyenlere ve sempozyumun hazırlanmasında emeği olan Türk Dili ve Edebiyatı zümremize,  öğrencilerimize teşekkür ederiz.  

07-12-201707-12-201709-12-2017