Ankara Atatürk Lisesi Erasmus+ KA229 AB Proje Çalışmalarında

Ankara Atatürk Lisesi Erasmus+ KA229 AB Proje Çalışmalarında

Ankara Atatürk Lisesi Erasmus+ KA229 AB Proje Çalışmaları kapsamında 6 ortak ülke(İspanya, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Türkiye) ile 2018 yılında başvuruda bulunmuş ve 2018 Eylül ayında onaylanan proje için çalışmalara başladı.

26.12.2018 8439

Okul saatleri boyunca yapılan fiziksel aktiviteler ve zihin açıcı etkinlikler sayesinde öğrencilerin akademik başarılarının, dikkat seviyelerinin, akıl yürütme becerilerinin arttırılması ve sağlıklı alışkanlıklara hayatlarında yer vermeleri amacıyla MILES projesi oluşturulmuştur. 14-15 yaş aralığındaki gençler hedef alınmıştır. 
Fiziksel aktiviteler, sağlıklı ruh hali ve öğrenme süreçleri birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bu sebeple düzenli fiziksel etkinlikler okullarda desteklenmeli ve gençleri günlük yaşamlarının bir parçası haline dönüştürülmelidir. Amacımız, okulun tüm çalışanlarının, veli ve öğrenciler için daha sağlıklı alışkanlıklar edindirme çalışmaları yapmaktır. Bu çalışmalar akademik başarıyı arttıracak, öğrencilerin dikkat düzeylerini yüksektecek, olumsuz disiplin davranışlarını en aza indirecektir. 
Proje süresince öğrencilerin düzenli olarak ölçümleri yapılarak ortak veri tabanına eklenecek ve ilerlemeleri takip edilecektir. Ayrıca belirli aralıklarla sosyo-psikolojik anketler uygulanarak tutum değişiklikleri de gözlemlenecektir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edindirilecektir. Öğretmenler derslerin işlenişi sırasında zihin açıcılar kullanarak odaklanma ve motivasyon çalışmaları yapacaklardır. Öğrenciler yapılacak tüm bu etkinliklerle daha mutlu, daha zinde olduklarını ve akademik başarılarının arttığını yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklardır.

 27-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

video 1

 

Video 2

 

Video 3

 

Video 4

 

Video 5

 

Video 6

 

Video 7

 

Video 8

 

Video 9

 

Video 10

 

Video 11

 

Video 12

 

Video 13